Všechno začalo v roce 2000, kdy na naší základní škole vznikl hasičský kroužek, který byl zaštiťovaný Sborem dobrovolných hasičů Mladoňovice. Tímto jsme se stali členy SDH Mladoňovice a obnovili jsme tradici mladých hasičů v našem sboru.

    V tomto kroužku jsme se nejprve seznamovali se základními dovednostmi hasičů, např. práce s buzolou a orientace podle mapy, znalost topografických značek, vázání uzlů a podobně. Rovněž jsme se seznámili s pravidly různých disciplín požárního sportu, hlavně požárního útoku, štafety 4x100m, ale i s pravidly disciplín CTIF. SDH Mladoňovice uspořádal i přespolní běh, kterého jsme se zúčastnili. Na naše mladé předchůdce jsme navázali i tím, že jsme pokračovali v psaní naší kroniky, kde jsme zaznamenávali naše fungování ve sboru.

    Na jaře roku 2001 jsme sestavili dvě družstva, jedno v kategorii mladších žáků a jedno v kategorii starších žáků. Funkce při požárním útoku jsme si většinou rozdělili podle toho, jakou funkci měli naši otcové v kategorii mužů nebo mužů nad 35 let. Postupem sezóny bylo sestaveno ještě další družstvo starších žáků a náš sbor objížděl blízké soutěže se třemi družstvy žáků. Vůbec první soutěže jsme se zúčastnili v roce 2001 v Moravských Budějovicích. Dosáhli jsme času něco přes 27 sekund a skončili jsme na pro nás krásném desátém místě. Postupem času jsme získávali další nové zkušenosti a stal se z nás poměrně konkurence schopný tým, čehož je důkazem velké množství pohárů získaných na soutěžích v našem blízkém okolí.

   Dalším zlomovým rokem byl rok 2008, kdy jsme plynule přešli do kategorie mužů. Zpočátku jsme se trochu trápili, přece jen rozdíl mezi žákovskou a mužskou kategorií je značný, ale následujícího roku náš sbor zakoupil novou závodní stříkačku a to byl impulz, díky němuž se nám začalo poměrně dařit. Samozřejmě to nebyl jen nový stroj, ale hlavně usilovný trénink a mnoho absolvovaných soutěží, což nám přineslo mnoho cenných zkušeností. Nyní se náš tým prioritně zúčastňuje soutěží seriálu Jihlavské Open Ligy a troufáme si říci, že jeho forma pomalu, ale jistě stoupá.